Network Notları #1 – Ağ Temelleri

İçerik Tablosu

AĞ TEMELLERİ (Network Basics)

Ağ (Network)

 • Birbirleri ile belirli kurallar çerçevesinde iletişim kurabilen cihazların oluşturduğu yapıdır.

Ağ Sistemlerinin Yararları

 • Program Paylaşımı: Bir ağ ortamında tüm kullanıcılar merkezi bir bilgisayara kurulmuş olan programı kullanabilirler.

 • Dosya Paylaşımı: Kullanıcılar, işlerini yaparken kullandıkları dosya kaynaklarını ağdaki diğer bilgisayarlardan, izinler dahilinde elde edebilirler.

 • Yazıcı Paylaşımı: Ağdaki birçok kullanıcı ortak bir yazıcıyı kullanabilirler. Maliyet açısından önemlidir.

 • Güvenlik: Bir ağa bağlanıp kaynakları kullanmak isteyenlerin kimlik doğrulaması gerekir. Ve ağdaki kaynakları yetkileri dahilinde kullanabilirler.

 • Merkezi Yönetim: Bir ağdaki tüm cihazlar ve bilgisayarlar, sistem yöneticileri tarafından uzaktan yönetilebilirler.

Ağ Bileşenleri

 • Yazılım ve donanımlardan oluşur.

  • Yazılım; işletim sistemleri, iletişim protokolleri ve ağ programlarından oluşur.

  • Donanım; kablo, switch, router, bilgisayar, NIC gibi donanımlarından oluşur.

 • Ağ ortamında çalışabilen işletim sistemleri 2 farklı rol üstlenirler.

  • 1) Sunucu (Server): Ağ kaynaklarını elinde tutan ve diğer bilgisayarlara yetkiler dahilinde sunan işletim sistemleridir. Örn; Windows Server 2016

  • 2) İstemci (Client): Sunulan kaynaklara erişebilen işletim sistemleridir. Örn; Windows 10

Ağ Cihazları (Network Devices)

 • Bir ağı oluşturmak için kablo, kart ve bilgisayar yeterlidir. Fakat ağ genişlemeye başladığında bir takım cihazların da yardımı gerekir. Örneğin;

  • 10 bilgisayarı birbirine bağlamak için her bir bilgisayara 10 kart (veya 4 portlu 5 kart) takılması gerekir. Bu mümkün olamaz.
  • Veya bu 10 bilgisayardan biri bile 500 metre uzaklıkta ise sinyal taşımak mümkün olamaz.
 • Bu cihazlar ağa mesafe, performans, güvenlik gibi özellikler katarlar.

TEMEL AĞ DONANIMLARI (Basic Network Devices)

 • Ağa bağlanmak isteyen her cihaz ve bilgisayarda olması zorunlu bir donanımdır.

 • Ağa gönderilecek olan veriyi elektrik sinyaline dönüştürür ve kabloya iletir.

 • Sayısal-mantıksal çevrimler, başarım kontrolü, performans yönetimi gibi özelliklere sahiptir.

 • ISA ve PCI slotlarına takılabilirler.

 • Günümüzde anakarta tümleşik (On-Board) de üretilirler.

 • Hızları, teknolojileri ve kablo tipine bağlıdır.

 • Kullanılan kablo cinsleri için farklı konnektör tiplerine sahiptir.

 • Ethernet NIC’ler hızlarına göre 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (FastEthernet), 1 Gbps (Gigabit Etrhernet), 10 Gbps (10GigabitEthernet) olarak 4 seviyeye ayrılırlar. *Ethernet ile NIC, ayrı terimlerdir. NIC, etherneti kapsar.

Repeater (Tekrarlayıcı) ve Hub (Merkez)

 • Ağda kullanılan kabloların maksimum erişim mesafeleri vardır.

  • Örneğin UTP kablo, sinyali max 100 metre mesafeye taşıyabilir. Daha uzak mesafeye taşınabilmesi için araya Repeater veya Hub konulması gerekir.
 • Repeater veya Hub , azalan sinyal gücünü yükselterek daha uzak mesafeye veri iletimini sağlarlar.

  • Repeater, tek portlu; Hub, çok portludur.

  • Hub aptal çalışan bir cihazdır. Trafiği sorgulamaz, gelen veriyi direkt olarak iletir. Gelen trafiği alır.

  • Bu, kablosuz yayınlar için de geçerlidir.

Ağ Anahtarı (Network Switch)

 • Bilgisayar ve diğer ağ donanımlarının birbirilerine bağlanmasını sağlarlar.

 • Yapılacak konfigürasyonlar dahilinde akıllı çalışan cihazlardır.

 • Hub ve Repeater’lardan farklı olarak, kendisine bağlı olan cihazların MAC adreslerini bilmesi ve iletişimi bu MAC adreslerine göre adreslemesi/anahtarlamasıdır.

 • OSI ve TCP/IP katmanlarının (Layers) 2 veya 3.sünde çalışır.

 • L2 switchlerde VLAN, Port Mirroring, Port Security gibi teknolojiler bulunmaktadır.

 • L3 switchlerde IP Routing, Port-MAC Matching gibi teknolojiler bulunmaktadır.

 • Switchler komut arayüzü (CLI) veya web arayüzü (HTTP) üzerinden konfigüre edilebilir.

 • Birbirilerine de bağlanabilirler. Birbirilerine bağlı oldukları porta Uplink Port adı verilir.

 • Switchler stack (şaseleme) yapılarak çoklandırılabilirler.

 • SSH ve Telnet protokolleri aracılığı ile birbirlerinin komut ekranlarına uzaktan erişim sağlayabilirler.

Yönlendirici (Router)

 • Farklı networkleri haberleştirmede kullanılan bir yönlendirici cihazdır.

 • Sadece MAC adreslerine göre değil; IP adreslerine göre de yönlendirme yaparlar.

 • Switch özelliklerini de karşılar.

 • Verileri bir ağdan diğerine yönlendirirler.

 • Kendisine gelen veriyi, hedefe en kısa yoldan erişitirme hesaplamaları yapabilirler. Bu durum kullanılan rotalama protokollerine ve topoloji durumuna bağlıdır.

 • Yazılımsal olarak da bu rolü temel düzeyde üstlenmiş farklı cihazlar vardır.

Modem (Modem)

 • Modulator-demodulator kelimelerinin ilk kısımlarından türetilen bir terimdir.

 • Analog-Dijital ve Dijital-Dijitaldönüşüm yapan 2 tiptedir.

 • Ethernet kartından gönderilen veriyi, internet sağlayıcıdan kiralanan hattın türüne göre dönüşüm yapar.

 • Ethernet sinyallerini xDSL, PSTN, ISDN veya Kabla hattı üzerinde hareket edecek yapıya dönüştürür.

 • Eğer hat dijital ise Dijital-Dijital; analog ise Dijital-Analog dönüşümü yapar.

 • Modemler aynı zamanda sunucu – router – switch – firewall – access point cihazlarının yapabildiği temel bir çok özellik ve teknolojiye sahiptir.

Güvenlik Duvarı (Firewall)

 • Yazılımsal ve donaımsal olarak 2 tiptir.

 • İç ve dış ağ arasında gelen-giden verilerin (paketlerin) kontrolünü yapar. Zararlı verileri ve siber tehditleri bloklar.

 • Sistem yöneticisi tarafından yapılandırılması gerekir.

 • Zaafiyet göstermemesi için doğru yapılandırılması önemlidir.

 • Web arayüzü veya komut arayüzü (CLI) ile yapılandılabilir.

 • Birden çok güvenlik önlemi özellikli firewall’lar, UTM(Unified Threat Management) firewall’dur.

 • Router gibi de davaranabilir; verilerin (paketlerin) yönlendirilmesini sağlayabilir.

 • Yazılımsal firewall’lar işletim sistemleri üzerine uygulama olarak kurulabilirler.

AĞ KABLOLARI (NETWORK CABLES)

 • Bir yerel ağda, bilgisayarlar ile switch arasında ve telefon bağlantılarında kullanılabilirler.

 • Birbirilerine ikili (pair) olarak sarılmış kablolardan oluşurlar.

 • 100 metre mesafeye kadar sinyal taşıyabilirler.

 • RJ45 jack kullanılarlar. Ve tip olarak ikiye ayrılırlar.

  1) Unshielded Twisted Pair (UTP):
  Pair’lerin etrafında koruyucu yoktur. Elektromanyetik alandan etkilenirler. Daha esnek oldukları için tercih edilirler.

  2) Sheilded Twisted Pair (STP):
  Hem pair’lerin hem de kablonun etrafı metal bir koruyucu ile sarılıdır. Elektromanyetik alandan etkilenmezler.

Twisted Pair Kablolar

 • Kategori olarak 8’e ayrılırlar

  1) Cat1: Telefon hatlarında kullanılmışlardır.

  2) Cat2: 4 Mbps Token Ring ağlarında kullanılmışlardır.

  3) Cat3: 10 Mbps ethernet ağlarında kullanılmışlardır.

  4) Cat4: 16 Mbps ethernet ağlarında kullanılmışlardır.

  5) Cat5: 4 pair’den oluşur. 1 Gbps ethernet ağlarında kullanılabilirler. RJ45 konnektörler ile bağlanırlar.

  6) Cat5e: 4 pair’den oluşur. 1 Gbps ethernet ağlarında kullanılırlar. Cat5’e göre Crosstalk daha az gerçekleşir.

  7) Cat6: 4 pair’den oluşur. 1 Gbps ağlarda kullanılır. 10 Gbps ağlarında da çalışabilir. Cat5 ve Cat5e’ye göre Crosstalk çok daha düşüktür. 8P8C konnektör ile bağlanırlar. RJ45 ile aynı görünümdedir.

  8) Cat7: 4 pair’den oluşur. Crosstalk’u önlemek için kalkan kullanılır. 10 Gbps ağlar için üretilmişlerdir.

 • Bağlantı tipi olarak 2’ye ayrılırlar.

  1) Düz (Straight) Kablo:

  • Kablonun her iki ucu aynı renk sırasına göre bağlanır.

  • Bilgisayar-switch, switch-router gibi farklı kategori cihazlar içindir.

  • İki farklı renk sırasına göre sıralanabilir.

   a) 568A: 1-YB 2-Y 3-TB 4-M 5-MB 6-T 7-KB 8-K

   b) 568B: 1-TB 2-T 3-YB 4-M 5-MB 6-Y 7-KB 8-K

  2) Çapraz (Crossover) Kablo:

  • Kablonun her iki ucu farklı renk sırasına göre bağlanır.

  • Bilgisayar-bilgisayar, switch-switch gibi aynı kategori cihazlar içindir.

  • RJ45’teki 8 pinden sadece 1, 2, 3 ve 6. pin kullanılır.

  • 1 ve 2. pin veri göndermek için; 3 ve 6. pin veri almak içindir.

  • Bir ucu 568A, diğer ucu 568B olarak bağlanmalıdır.

  • 100 Mbps hız alınır.

  • Artık cihaz NIC’leri düz-çapraz ayrımını kendi içlerinde yapabildikleri için gerek kalmamıştır.

Fiber Optik Kablolar

 • Veri iletimini cam ya da plastik fiber üzerinden ışık sinyalleri ile sağlarlar.

 • Sinyalin dışarı yansımasını önleyici katmanlar (kılıflar) vardır.

 • Işık sinyali, elektromanyetikten etkilenmez.

 • Sinyal, en içteki core adı verilen katmanda ilerler.

 • Bakır kablolardan çok daha uzak mesafelere veri iletebilirler.

 • Bağlantı tipi olarak 2’ye ayrılırlar.
  1) Single Mode Fiber Kablo:

  • Core tabaka incedir.

  • Aynı anda 1 ve tek yönlü ışık sinyali taşıyabilir.

  • 100 km’ye kadar veri iletebilir.

  • Işık kaynağı lazerdir.

  • Bağlantı konnektörü olarak Straight Tip (ST) kullanılır.

  2) Multi Mode Fiber Kablo:

  • Core tabaka kalındır.

  • Aynı anda birçok ışık sinyali taşıyabilir.

  • 2 km’ye kadar veri iletebilir.

  • Işık kaynağı LED’dir.

  • Bağlantı konnektörü olarak Subscriber Connector (SC) kullanılır.